09123420942 دلتاسالن سایت املاک تجاری البرزیها 36638274_026 tag:http://www.deltas.ir 2020-09-18T20:03:01+01:00 mihanblog.com 704142 اجاره سالن 200 متر منظریه روبروی انبار نفت 2018-08-11T09:25:41+01:00 2018-08-11T09:25:41+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/15 سعید حبیبی ]]> 704143 فروش مغازه 22 متر سپیددشت خیابان فرگاز 2018-08-11T09:20:53+01:00 2018-08-11T09:20:53+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/14 سعید حبیبی ]]> 704147 فروش مغازه 45 متر منظریه شهرک 110 قیمت 110.000.000 2018-08-11T09:16:42+01:00 2018-08-11T09:16:42+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/13 سعید حبیبی ]]> 704148 زمین 150 متر مسکونی تجاری سپیددشت سعدی 2018-08-11T09:09:39+01:00 2018-08-11T09:09:39+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/12 سعید حبیبی ]]> 702171 مشارکت در ساخت زمین 15000 متر فردیس موقعیت تجاری اداری 2018-08-11T09:02:16+01:00 2018-08-11T09:02:16+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/11 سعید حبیبی مغازه با زیرزمین 40 متر فرگاز هنر پنجم روبروی پنجشنبه بازار ]]> 704221 فروش مغازه 30 متر منظریه شهرک 110 2018-08-11T09:00:12+01:00 2018-08-11T09:00:12+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/10 سعید حبیبی ]]> 705031 فروش مغازه 38 متر شهرک 110 امید شرقی 240.000.000 2018-08-11T08:55:03+01:00 2018-08-11T08:55:03+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/9 سعید حبیبی ]]> 705138 مغازه 21 متر 35.000.000 تومان سرحدآباد 2018-08-11T08:50:08+01:00 2018-08-11T08:50:08+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/8 سعید حبیبی
مغازه 21 متر 35.000.000 تومان سرحدآباد
]]>
705137 مغازه 35 متر + 16 متر بالکن 185.000.000 تومان فردیس داوری 2018-08-11T08:38:03+01:00 2018-08-11T08:38:03+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/7 سعید حبیبی ]]> 705136 مغازه با زیرزمین 40 متر فرگاز هنر پنجم روبروی پنجشنبه بازار 2018-08-11T08:33:02+01:00 2018-08-11T08:33:02+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/6 سعید حبیبی
مغازه با زیرزمین 40 متر فرگاز هنر پنجم روبروی پنجشنبه بازار
]]>
705136 مغازه 24 متر شهرک طالقانی 154.000.000 تومان 2018-08-11T08:27:37+01:00 2018-08-11T08:27:37+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/5 سعید حبیبی                   ]]> 705186 مغازه 27 متر شهرک طالقانی قیمت 100.000.000 تومان 2018-08-11T08:23:40+01:00 2018-08-11T08:23:40+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/4 سعید حبیبی ]]> تنظیم قراردادهای توافقی شما با نرخ نصف تعرفه + کد رهگیری 2018-08-10T14:37:41+01:00 2018-08-10T14:37:41+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/2 سعید حبیبی 09123420942 املاک » مغازه نمایشگاه تالار « البرزیها 36638276_026 2018-08-10T14:25:49+01:00 2018-08-10T14:25:49+01:00 tag:http://www.deltas.ir/post/1 سعید حبیبی دلتاسالن سایت تجاری مشاور املاک البرزیهااستان البرز فردیس کرج و حومه DElTAS .IR  نشانی:   سپید دشت    جاده فرگاز    هنر دوم غربی    پلاک 19

دلتاسالن سایت تجاری مشاور املاک البرزیها
استان البرز فردیس کرج و حومه

 DElTAS .IR 
 
نشانی:   سپید دشت    جاده فرگاز    هنر دوم غربی    پلاک 19

]]>